loader image

Dịch Vụ Tạo Lập Thị Trường

Giảm tối đa chi phí Định giá công bằng  Hiệu suất lệnh

Chúng tôi tận dụng các công nghệ tiên tiến và các mô hình thuật toán ngắn gọn để cung cấp khả năng thực hiện đẳng cấp quốc tế và cung cấp tính thanh khoản cho quyền chọn, hàng hóa và thị trường cổ phiếu trên toàn cầu.

CỦA CHÚNG TÔI

CHUYÊN MÔN

Thao tác thuật toán của chúng tôi đã cung cấp một loạt các thuật toán thực thi: tiêu chuẩn và đặc thù

Thao tác thuật toán của chúng
tôi đã cung cấp một loạt các
thuật toán thực thi: tiêu chuẩn
và đặc thù

Tiếp cận thị trường
có độ trễ mạng thấp

Tiếp cận thị trường
có độ trễ mạng thấp


Dữ liệu lịch sử cho dịch vụ tư vấn quản
lý tài chính và các dịch vụ gia tăng (TCA)
và nghiên cứu thuật toán

Dữ liệu lịch sử cho dịch vụ tư
vấn quản lý tài chính và các dịch
vụ gia tăng (TCA) và nghiên cứu
thuật toán

Hợp tác tạo lập thị trường với OpixTech, tiến hành

GIAO DỊCH LỚN HƠN

We provide customers with a superior experience. Our team specializes in block trading, dealing with oversized blocks, and fulfilling specific client requests during special events and news.

OPIXTECH

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA

Joe Pleffner (Manager)

LANGUAGE