loader image

CUNG CẤP PHÂN TÍCH
SÂU HƠN CHO NGƯỜI GIAO
DỊCH CHUYÊN NGHIỆP

CUNG CẤP PHÂN TÍCH SÂU HƠN CHO NGƯỜI GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP

CUNG CẤP PHÂN TÍCH SÂU HƠN CHO NGƯỜI GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP

Phân tích hình thái giá và tín hiệu chỉ báo kỹ thuật

OpixTrade hỗ trợ rất nhiều nhà cung ứng dữ liệu khác nhau. Bạn hoàn toàn có
thể tự do lựa chọn – Bạn có thể sử dụng đồng thời một, hai hoặc nhiều nguồn dữ liệu.

OpixTrade hỗ trợ rất nhiều nhà cung ứng dữ liệu khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể tự do lựa chọn – Bạn có thể sử dụng đồng thời một, hai hoặc nhiều nguồn dữ liệu.

Tìm hiểu tình trạng hoạt động giao dịch toàn cầu

Đặc biệt thiết kế cho nhà giao dịch cấp độ chuyên gia, có đầy đủ chức năng phân
tích và giao dịch. Nhận được nhiều thông tin thị trường hơn nhà môi giới của bạn. 

Đặc biệt thiết kế cho nhà giao dịch cấp độ chuyên gia, có đầy đủ chức năng phân tích và giao dịch. Nhận được nhiều thông tin thị trường hơn nhà môi giới của bạn.

Cải thiện kết quả giao dịch của bạn

Giao dịch như máy móc. Thiết kế từ nguyên lý đầu tiên, tận dụng thực tiễn tốt
nhất tiến hành giao dịch dựa trên quá khứ và tối ưu hoá đối với hệ thống giao
dịch. Một thiết bị kiểm tra chiến lược có thể kiểm tra lỗ lãi của mỗi cơ hội,
đồng thời giám sát chiến lược của bạn một cách thông minh.

Giao dịch như máy móc. Thiết kế từ nguyên lý đầu tiên, tận dụng thực tiễn tốt nhất tiến hành giao dịch dựa trên quá khứ và tối ưu hoá đối với hệ thống giao dịch. Một thiết bị kiểm tra chiến lược có thể kiểm tra lỗ lãi của mỗi cơ hội, đồng thời giám sát chiến lược của bạn một cách thông minh.

5 LỢI ÍCH KHI SỬ

DỤNG OPIXTRADE

Nhiều nhà cung
ứng dữ liệu

Giao dịch
thuật toán

Liên kết
Visual Studio

Giao dịch dựa trên
dữ liệu trong quá khứ

Giao dịch dựa trên
dữ liệu trong quá khứ

THIẾT LẬP CHIẾN

LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN

Xây dựng chiến lược tự động hoá của riêng bạn: Từ chỉ báo, báo giá, DOM

Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật cổ điển giúp bạn nâng cao chiến lược đóng vị thế và mở vị thế. Dùng phần mềm tự động vẽ đường xu hướng, mỗi 5 phút cập nhật 1 lần.

Dòng lệnh

Dữ liệu báo giá cấp 2 mang lại độ sâu lên tới mười lớp mỗi bên. Trước dẫn dắt tác động của lượng giao dịch, nắm lấy cơ hội làm giàu trên thị trường.

Thiết bị mô phỏng giao dịch

Tiến hành lệnh giá thị trường hoặc lệnh cắt lỗ trong sổ lệnh mô phỏng và môi trường trượt giá mô phỏng để kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn.

NGUỒN CẤP DỮ LIỆU

CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

OPIXTRADE

CẤU TRÚC

THƯƠNG NHÂN CHUYÊN GIA

Người quản lý tiền

Thuật toán
Thương nhân

Nhà giao dịch số lượng

Giao dịch viên trong ngày

Người chữa bệnh

TRƯỚC - KẾT THÚC

Web - Ứng dụng

ECNS

GIAO LƯU

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN

FIX/ JAVA API

QUAY LẠI - KẾT THÚC

Văn phòng hỗ trợ

Máy chủ Opixtech

CỔ PHIẾU

FOREX

CFDs

MÔI GIỚI BÁN LẺ

ĐỘNG THÁI MỚI NHẤT

Theo dõi động thái mới nhất của chúng tôi! Nhận trực tiếp tin tức
và cập nhật thông tin của OpixTech tại hòm thư của bạn!
Subscription Form (VN)

You cannot copy content of this page